Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - predaj nehnuteľného majetku mesta Žilina

Predaj a prenájom