Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Predaj a prenájom

Predmet predaja: osobné motorové vozidlo Audi A8 Long 3.0 TDi V6