Oznámenie o priamom predaji majetku mesta Žilina - sortimentov surového dreva