Oznámenie o priamom predaji majetku mesta Žilina - sortiment surového dreva

Predaj a prenájom