OZNAM KC DOPRAVA

Doprava, údržba komunikácií

Oznamujeme klientom, že pracovisko

Klientskeho centra MÚ Žilina – doprava bude dňa

16. 07. 2021 (piatok) z dôvodu školenia zamestnancov zatvorené.

Klientom nebude možné vydávanie povolení na vjazd do historickej časti mesta.

Žiadatelia môžu podávať svoje žiadosti na centrálnej podateľni úradu.

Vďaka za porozumenie