Orezávanie suchých konárov v Lesoparku Chrasť

Bezpečnosť

Orezávanie suchých konárov v Lesoparku Chrasť  bude prebiehať

od 28. septembra  do 7. októbra 2022.

Mesto Žilina bude v dňoch od 28. septembra do 7. októbra pokračovať v orezávaní suchých konárov zo stromov v Lesoparku Chrasť. Odstraňovať ich bude s použitím vysokozdvižnej plošiny nad lesnou cestou a chodníkmi v lesoparku.

Do označených miest, kde sa budú vykonávať  orezy, bude pre verejnosť obmedzený prístup. Samospráva žiada všetkých návštevníkov o rešpektovanie bezpečnostných pokynov. Práce  sa budú vykonávať s prihliadnutím na počasie.

Orezávanie sa realizuje na základe kontroly autorizovaného bezpečnostného technika Mesta Žilina  a  podľa  prijatých  opatrení  za účelom odstránenia suchých konárov, ktoré svojim pádom ohrozujú návštevníkov lesoparku.