Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranné zboru v Žiline

Bezpečnosť

Vyhlásenie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru