Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Životné prostredie a odpady

oznámenie o začatí konania v zmysle § 47 ods.3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny