Obmedzenie v Klientskom centre MsÚ dňa 12.08.2022

Dňa 12.08.2022 (piatok) budú na Matričnom úrade v klientskom centre Mestského úradu v Žiline z technických príčin poskytované služby klientom v obmedzenom režime od 7:30 do 10:00 hodiny a na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v klientskom centre Okresného úradu v Žiline, ul. Vysokoškolákov 8556/33B od 8:00 do 10:00 hodiny.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné problémy.