Obmedzenie na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v klientskom centre Okresného úradu v Žiline

Od 01.08.2022 (pondelok) do 03.08.2022 (streda) budú na referáte ohlasovne pobytu a evidencie obyvateľov v klientskom centre Okresného úradu v Žiline, ul. Vysokoškolákov 8556/33B z technických príčin poskytované služby klientom v obmedzenom režime od 8:00 do 12:00 hodiny.

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa za prípadné problémy.