Obmedzenie na pracovisku Ohlasovne pobytu

Dnes, t.j. 26.04.2021 bude pracovisko Ohlasovne pobytu Žilina a Matričného úradu v Žiline v budove  Europalace na Vlčincoch zatvorené.