O Lesopark sa staráme s rozumom i citom

Lesopark mesta Žilina

Lesníci, aj za účasti zástupcu Národného lesníckeho centra, v žilinskom Lesoparku

Chrasť vykonávajú pravidelne ohliadky zdravotného stavu lesných porastov.

Citlivo posudzujú jednotlivé stromy, najmä z pohľadu ich odolnosti voči škodcom. Žiaľ, rok 2022 bol z dôvodu suchého a horúceho počasia veľmi ťažký. Nedostatok vlahy spôsobil, že najmä smreky veľmi oslabli a nevládali sa brániť napadaniu škodcov, najmä lykožrúta.

Mesto, ako obhospodarovateľ lesa, nevie úplne zabrániť výskytu takejto kalamity. O les sa počas celého roka stará odborný lesný hospodár. Ten v auguste vykonal ohliadku najviac ohrozených miest v lesoparku spolu s bezpečnostným technikom a požiarnym špecialistom.