Návrh na kúpu nehnuteľného majetku mesta Žilina

Predaj a prenájom