MŠ Puškinova prijme do pracovného pomeru ekonómku na plný úväzok

Zamestnanie v samospráve

MŠ – Puškinova 3A, Žilina 010 01 prijme do pracovného pomeru ekonómku na  plný úväzok s nástupom od 01.03.2022, pracovný pomer na dobu určitú .

Zoznam požadovaných dokladov:

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

Platové podmienky:

Požadovačné doklady spolu so súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijímacieho konania  do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  na e-mailovú adresu:  mspuskinovazilina@gmail.com