Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva v Žiline - živé vysielanie

https://www.youtube.com/embed/iGKrPxYWFjA