Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 19.12.2023 - živé vysielanie