Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných