Mestský úrad v Žiline a klientske centrum bude počas sviatkov zatvorené