Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Konateľ spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.

Zamestnanie v samospráve