Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Konateľ spoločnosti Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o.

Zamestnanie v samospráve