Mesto Žilina vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Člen predstavenstva spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Zamestnanie v samospráve