Mesto Žilina vo vzťahu k predaju zverejňuje nasledovné informácie

Predaj a prenájom