Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - referent informačných technológií

Zamestnanie v samospráve

Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ – referent informačných technológií

Predpokladaný termín nástupu: od 01.01.2022

Mesto Žilina posilňuje IT oddelenie, kde bude mať miesto každý, kto má chuť neustále na sebe pracovať a hľadať spôsoby „ako sa niečo dá“. Hľadáme kandidáta, ktorý bude tímovým hráčom, dokáže pristupovať k riešeniu problémov a rôznych pracovných situácií s otvorenou mysľou.

Buďte aj Vy súčasťou efektívnej verejnej správy.

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika pracovnej činnosti:

 Čo ponúkame:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 09.12.2021 na adresu:
Mestský úrad v Žiline
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

alebo e-mail: zamestnanie@zilina.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle mesta Žilina www.zilina.sk v sekcii Ochrana osobných údajov – Informácia o spracovaní osobných údajov.