Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Stavebný úrad – referent stavebného poriadku)

Zamestnanie v samospráve