Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent verejnoprospešných služieb)

Zamestnanie v samospráve