Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia –Referent pre správu verejného osvetlenia)

Zamestnanie v samospráve