Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (odbor sociálny a bytový - opatrovateľ/ka (zástup za dlhodobú PN))

Zamestnanie v samospráve