Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Odbor riadenia projektov a investícií: Referent všeobecnej agendy investícií)

Zamestnanie v samospráve