Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Mestská polícia Žilina, Vnútorné a organizačné oddelenie, Referent hospodárskej správy)

Zamestnanie v samospráve