Mesto Žilina oznamuje 2 voľné pracovné miesta, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia: Servisný robotník - koordinátor)

Zamestnanie v samospráve