Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Cee´d - PREDANÉ!

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá osobný automobil Kia Cee´d  1.4 LX, výkon motora – 77kW,  druh paliva – benzín, farba – biela, ročník – 2007, stav tachometra – cca 225 000 km, stav vozidla – nutná generálna oprava motora, nápravy, prevodovky,  minimálna cena  700 €. Písomné ponuky na kúpu treba podať osobne do podateľne alebo poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – Kia Cee´d – neotvárať“ do 06.09.2021 do 9.hod.  Kontakt: mobil +421 905 223 110,  email: jozef.bela@zilina.sk.