Mesto Žilina odpredá hliníkové disky 7,5x17 H2 ET26

Predaj a prenájom

Mesto Žilina odpredá 4 ks hlinikových diskov Audi 7,5×17 H2 ET26 spolu so zimnými pneumatikami Nokian 235/60/R17.  Cena za komplet 400 €. Písomné ponuky na kúpu treba podať osobne do podateľne alebo poštou  na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zalepenej obálke s heslom: „predaj – 4ks hliníkové disky Audi 7,5×17 H2 ET 26 – neotvárať“ do 10.12.2021 do 9.hod.  Kontakt: mobil +421 905 223 110,  email: jozef.bela@zilina.sk.