Materská škola, Suvorovova oznamuje voľné pracovné miesto - upratovačka

Zamestnanie v samospráve

Predmetné pracovné miesto už bolo obsadené.


Materská škola, Suvorovova 2797/20, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom na pozíciu:

upratovačka

Predpokladaný termín nástupu: september

Základné požiadavky:

Stručná charakteristika práce:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na adresu: mshliny8@centrum.sk