Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - PEAGOGICKÝ ASISTENT

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina  oznamuje voľné pracovné miesto

PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA

100% pracovný úväzok

Termín nástupu : 1. septembra 2021

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na pedagogického asistenta:

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou formou, emailom
Materská škola
Rybné námestie 1/1
010 01  Žilina

e-mail : ms.mojsovalucka@azet.sk

T.č.:0908570880