Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina - voľné pracovné miesto - PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III.“

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu je možný od:  01.02.2024

Základné požiadavky :

Ďalšie požiadavky:

Ďalšie informácie na : ms.mojsovalucka@azet.sk,  0908570880

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom, Súhlas so spracovaním osobných údajov,

zasielajte na e-mailovú adresu : ms.mojsovalucka@azet.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy do 30.01.2024.