Materská škola Puškinova oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pomocná sila v kuchyni na skrátený úväzok ( 20 hodín týždenne – 0,53 % úväzok )

Zamestnanie v samospráve

Materská škola Puškinova 3A, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto  na pracovnú pozíciu  pomocná sila v kuchyni na skrátený úväzok ( 20 hodín týždenne – 0,53 % úväzok )

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2022

Pracovný pomer: doba určitá do 31.8.2023

Náplň práce:

Kvalifikačné predpoklady:

Požadované doklady:

Osobnostné predpoklady:

Platové podmienky:

v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri  výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky započítanej praxe.

Termín podania žiadosti:

Uchádzači doručia svoju žiadosť spolu s potrebnými dokladmi na adresu Riaditeľka školy, Materská škola Puškinova 3A, 010 01 Žilina alebo elektronicky na mspuskinovazilina@gmail.com do 22.7.2022.Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie.