Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6 oznamuje voľné pracovné miest - Vedúca školskej jedálne pre MŠ

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, 01008 Žilina

S nástupom od 01.11.2021 hľadá pracovnú silu na pozíciu – Vedúca školskej jedálne pre MŠ

Rozsah úväzku: 0,54

Požadovaná kvalifikácia:

Požadované doklady: