Materská škola Nám. Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina, hľadá zamestnanca na pracovnú pozíciu upratovačka

Zamestnanie v samospráve

Voľné pracovné miesto s nástupom k 1.4.2021.

Úväzok: 0,46 t.j.17,25 hodín týždenne.

Tel. kontakt :041/5253496 , mail: msborodacaza@msborodacaza.sk