Materská škola, Kultúrna ulica oznamuje voľné pracovné miesto - UPRATOVAČKA

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia: UPRATOVAČKA

úväzok : 0,27 /10 hodín týždenne

Predpokladaný termín nástup : ihneď

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na :

0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com,

písomnou formou na adresu:

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.