Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto (UPRATOVAČKA)

úväzok : 0,27 /10 hodín týždenne

Predpokladaný termín nástup: ihneď

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na: 0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 09.03.2021

na e-mailovú adresu: skolkazastranie@gmail.com,

písomnou formou na adresu:
Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.