Materská škola, Kultúrna oznamuje voľné pracovné miesto - hlavná kuchárka

Zamestnanie v samospráve

Materská škola , Kultúrna ulica 284/11, Žilina

Príjmeme hlavnú kuchárku na zástup počas PN, do prevádzky školskej jedálne  v Materskej škole, Kultúrna ulica 284/11, Žilina v prímestskej časi  Zástranie od 11.10.2021 na 1 až 2 mesiace.

 Požadujeme:

-skúsenosť v obore

-samostatné varenie a dodržiavanie predpísaných technologických postupov a platné materiálno-spotrebné normy.

-výučný list v odbore kuchár,/ kuchár-čašník/, alebo osvedčenie o zdravotnej a odbornej spôsobilosti na výkon tejto práce

Jednozmenný pracovný režim

Pracovna doba: Pon-Pia, 6:30 hod.-14:30hod.

Kontaktná osoba:
Janka Slotová, riaditeľka MŠ
tel.kontakt:+421904526999
e-mail:skolkazastranie@gmail.com