Materská škola, Jarná oznamuje voľné pracovné miesto - VYUČENÁ KUCHÁRKA

Zamestnanie v samospráve

Pracovná pozíciaVYUČENÁ KUCHÁRKA –trvalý pracovný pomer

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupuIHNEĎ

Základné požiadavky :

Ďalšie informácie na : msjarnaza@msjarnaza.sk ,0948106982

Žiadosť do zamestnania spolu s  vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msjarnaza@msjarnaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Jarná 2602/7, 010 01 Žilina, alebo osobne riaditeľke školy.