Materská škola Gemerská oznamuje voľné pracovné miesto - Kuchárka v školskej jedálni

Zamestnanie v samospráve

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ  1772,  ŽILINA

oznamuje voľné pracovné miesto na  :

Pracovnú pozíciu : Kuchárka v školskej jedálni

Predpokladaný termín nástupu: 1.02. 2022

Základné požiadavky:

Znalosti , stručná charakteristika pracovnej činnosti :

         

 Pracovný čas : od 7.00 hod. – do 15.00 hod. ,

(  v prípade potreby  možné prispôsobiť – 6.30 -14.30 hod. )

Žiadosti spolu s krátkym štruktúrovaným životopisom  je potrebné doručiť písomnou, alebo e-mailovou poštou v termíne do:  stredy  26. 01.2022 na adresu:
Materská škola
Gemerská 1772
010 08 Žilina

e-mailová adresa: msgemerska@gmail.com

prípadné informácie na tel. čísle: 0903 525 205

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

Jana Krajčušková
riaditeľka školy