Materská škola, Dedinská oznamuje voľné pracovné miesto na zástup - kurič

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na zástup

Pracovná pozícia : KURIČ NA PLYNNÉ PALIVÁ

Úväzok kuriča: 0,53 % úväzok, t. j. 19 a ¾ hodiny prac. času týždenne

Predpokladaný termín nástupu : 01.02.2022

Základné požiadavky:
minimálne základné vzdelanie, potvrdenie – odborná spôsobilosť na obsluhu kotlov, aktualizačný preukaz – na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, spoľahlivosť, bezúhonnosť.

Ďalšie informácie na:
0911 444 557

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom

Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 30.01.2022 na e-mailovú adresu : ms.strazov@gmail.com písomnou formou na adresu:

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.