Materská škola, Dedinská oznamuje voľné pracovné miesto na dlhodobý zástup - POMOCNÁ KUCHÁRKA/ŠKOLNÍČKA

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na dlhodobý zástup

Pracovná pozícia :

Kumulovaná funkcia: POMOCNÁ KUCHÁRKA/ŠKOLNÍČKA

Úväzok pomocnej kuchárky VŠJ: 0,30 + úväzok školníčky 0,70

Predpokladaný termín nástupu: 01.10.2021

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, zdravotný preukaz, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na:
0911 444 557

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 30.09.2021.

na e-mailovú adresu : ms.strazov@gmail.com

písomnou formou na adresu:

Materská škola, Dedinská 1/1, 010 01 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.