Materská škola Andreja Kmeťa oznamuje voľné pracovné miesto - Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  dlhodobý zástup PN

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ

Základné požiadavky :

Ďalšie informácie na : msakmetaza@msakmetaza.sk, 0910 771 153

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msakmetaza@msakmetaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.