Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto - PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Zamestnanie v samospráve

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozíciaPEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Úväzok : 1,0

Predpokladaný termín nástupu01.09.2021

Základné požiadavky :

Ďalšie požiadavky:

Ďalšie informácie na : msakmetaza@msakmetaza.sk, 0910 771 153

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msakmetaza@msakmetaza.sk , písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy – do 13. 08. 2021.