Interaktívna beseda o holokauste

Bol historicky a morálne zlomovou udalosťou, nielen v storočí, ale v celej histórii ľudstva. Zásadným spôsobom spochybnil základy ľudskej civilizácie. Komplexné štúdium holokaustu vedie k zamysleniu o zneužívaní moci, o úlohe a zodpovednosti jednotlivcov, organizácií a národov konfrontovaných s porušovaním ľudských práv. Vzdelávanie o holokauste poukazuje na dôsledky rasizmu a antisemitizmu  akejkoľvek spoločnosti. Zdôrazňuje hodnotu rôznorodosti v  spoločnosti a zvyšuje citlivosť a empatiu k postaveniu menšín v nej. Práve preto sa dňa 11.11.2022 v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ Školská 49 uskutočnila beseda s priamy účastníkom holokaustu MUDr. Jánom Hanákom. Zúčastnili sa jej žiaci ôsmeho a deviateho ročníka základnej školy v Závodí, ktorí sa mali možnosť aj priamo  zapojiť do besedy. Ďakujeme MÚ v Žiline, odboru školstva,  za sprostredkovanie besedy.  Na záver už len zazneli slová „neprežili sme to a ani nechceme prežiť“. ĎAKUJEME.