Informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

Životné prostredie a odpady