Informácia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Predaj a prenájom